HOLOS

De massages worden gegeven vanuit de holistische visie. Wat wil zeggen dat de mens als één geheel wordt gezien, zowel fysiek, emotioneel, mentaal, sociaal als spiritueel. Elk mens ervaart in zijn leven kortere of langere perioden van uit balans zijn. Ons lichaam weerspiegelt hoe we ons van binnen voelen. Als het lichaam wordt gemasseerd, wordt er vaak ook een diepere laag geraakt. Door je bewust te worden van en te accepteren hoe je je op dit moment voelt en hoe je leven er op dit moment uit ziet, ontstaat er ruimte. Vanuit die ruimte krijg je soms andere inzichten in je leven en maak je soms andere keuzes of zet je andere stappen. De holistische benadering en de massage stimuleert het zelfhelend vermogen van het lichaam.

Massage heeft een invloed op huid, spieren en gewrichten en betrekt hierbij de inwendige organen en regelsystemen zoals zenuwen, bloedsomloop en de hormoonhuishouding. Bloed, lymfe en energie worden door een massage weer in beweging gebracht. Dit kan ontspannen maar de massage kan je ook in contact brengen met je pijn, je vermoeidheid of met blokkades in je lichaam en je bewuster maken van wat aan de oorsprong van de onbalans ligt.

Massagebehandeling – inzicht door bewustwording
Een behandeling bestaat uit een voorgesprek, een massage en een kort nagesprek. In het voorgesprek bespreken we wat de verwachtingen en klachten/ spanningen zijn om de massage daar op af te stemmen. Ik kijk dan naar waar de meeste spanningen zitten bij de persoon op dat moment. Ook is er aandacht voor eventuele contra indicaties en eventuele reacties op de vorige behandeling. De aansluitende massage zal hierop afgestemd worden. Tijdens de massage zal er aandacht zijn voor gevoelservaringen. Als afsluiting volgt dan nog een kort nagesprek over wat je bij de massage hebt ervaren. Een behandeling duurt inclusief voor- en nagesprek ongeveer 75 minuten.

Wanneer massage behandeling

Als je verlangt naar minder denken en meer wil voelen.
Als je fysieke klachten hebt.
Als je last hebt van spanningsklachten, slapeloosheid, vermoeidheid, depressie, burn-out.
Als ondersteuning in een moeilijke periode in je leven die extra aandacht vereist.
Als ondersteuning of aanvulling bij behandeling van een psychotherapeut of psycholoog.
Als je het gewoon prettig vindt om gemasseerd te worden.
Als je aandacht wilt geven aan jezelf en je lichaam.

holos-massage-behandeling